Toegankelijkheid

Skip to main content
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Omgevingsvisie van start!

Doet u mee? Kijk hier voor de mogelijkheden!

Samen aan de slag met de Omgevingsvisie!

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan samen aan de slag met hun omgevingsvisie! Waarom? Omdat we met samen werken en samen doen meer kunnen bereiken. Maar ook omdat natuur, bedrijvigheid en recreëren zich niet laten vangen binnen gemeentegrenzen. Samen afstemmen werkt dan beter!

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (de SED-gemeenten) maken samen één omgevingsvisie. De unieke eigenschappen van onze drie gemeenten willen we zeker niet vergeten. Waar het echt nodig is kunnen we maatwerk leveren.

Drie gemeenten, één omgevingsvisie. Hoe dat werkt, leest u hier.

Illustratie van 3 mensen die samen een paraplu omhoog houden