Toegankelijkheid

Skip to main content

Proces

Het opstellen van een omgevingsvisie gebeurt niet in één keer. Het is een proces dat tijd kost en waarbij veel partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, regiogemeenten en ketenpartners (dit zijn bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio en het Waterschap).

Het proces is onderverdeeld in 5 fases (zie hieronder). In iedere fase komt op deze projectwebsite meer informatie. Zo weet u wanneer en waarover u mee kunt denken en doen, en zo houden we iedereen op de hoogte! 

Participatie

De drie gemeenten organiseren op verschillende momenten bijeenkomsten voor verschillende groepen die in de SED-gemeenten wonen of werken. Dit kunnen 'live' bijeenkomsten zijn, maar ook straatinterviews en online enquêtes. Houd deze website en de andere communicatiekanalen van de gemeenten in de gaten voor data en informatie (bijvoorbeeld de plaatselijke krant of digitale nieuwsbrief).

Bij participatie kunnen mensen in de gemeente meepraten en meedenken over beslissingen. Meer algemene informatie over participatie vindt u op de websites van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland: 

Fasering

 • Fase 1

  Afgerond

  • De gemeenten verzamelen alle informatie, bijvoorbeeld de bouwstenen en de uitkomsten van de eerste enquêtes.
  • Kernteam en stuurgroep van de gemeenten komen bij elkaar.
  • De gemeenten onderzoeken de belangrijke thema's voor de regio en voor Nederland (bv. de woningbouwopgave). 
 • Fase 2

  Afgerond

  • De gemeenten werken kernkwaliteiten uit en maken een eerste concept van de omgevingsvisie.
  • Bewoners en geïnteresseerden kunnen de eerste resultaten op deze projectwebsite bekijken.
 • Fase 3

  Afgerond

  • Bewoners en belanghebbenden praten mee, online en tijdens bijeenkomsten.
  • De gemeenten vatten de opbrengst van de participatie samen op deze projectwebsite. 
 • Fase 4

  Zomer 2024

  • De gemeenten verwerken de resultaten van fase 3 en werken de omgevingsvisie verder uit.
  • Een inloopmarkt voor iedereen.
  • De gemeenten laten de omgevingsvisie zien op deze projectwebsite (officieel heet dit dan de ontwerp-omgevingsvisie).
  • Iedereen kan een schriftelijke reactie geven op de ontwerp-omgevingsvisie.
 • Fase 5

  Tweede helft 2024

  • De gemeenten beantwoorden de binnengekomen reacties (uit fase 4).
  • De reacties worden, waar dat kan, ook verwerkt in de omgevingsvisie.
  • De gemeenten maken de omgevingsvisie af, daarna is de visie klaar voor vaststelling.
  • De visie is daarna voor iedereen in te zien op deze projectwebsite. 
 • Fase 6

  1e kwartaal 2025

  • Vaststelling van de visie door de gemeenteraad
3 mensen met ideeën voor een whiteboard