Toegankelijkheid

Skip to main content

Drie gemeenten, één visie

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland werken in dit grensoverstijgende proces samen. Grote projecten en uitdagingen, waar alle drie de gemeenten mee te maken hebben, kunnen we gezamenlijk beter oppakken.

Grote projecten en uitdagingen zijn onder andere: het woningtekort, bereikbaarheid van de regio, duurzaamheid, zon- en windenergie en vergrijzing.

De SED-gemeenten werken ook op andere manieren met elkaar samen:

  • Hier leest u meer over de organisatie achter de SED-gemeenten.
  • De informatie voor jongeren die 18 worden hebben de SED-gemeenten gebundeld op een eigen website.

De omgevingsvisie als paraplu

Ook de omgevingsvisie is een project dat de drie gemeenten goed samen kunnen oppakken. Onderwerpen zoals natuur, bedrijvigheid en recreëren laten zich niet gemakkelijk vangen binnen gemeentegrenzen. Samen afstemmen werkt dan beter!

Onze gemeenten maken daarom samen één omgevingsvisie, waarin we opschrijven wat we met elkaar willen bereiken (onze ambities) en wat onze doelen voor de toekomst zijn. De omgevingsvisie is onze gedeelde paraplu, waar we onze eigen waarden en plannen in beschrijven. Hier leest u meer over wat een omgevingsvisie is.

We willen dat de omgevingsvisie een visie is voor het hele SED-gebied. Een visie waarin bewoners van de drie gemeenten zich herkennen en die gedeeld wordt door alle drie de gemeenteraden.

Iedere gemeente is uniek!

Naast gedeelde projecten en uitdagingen hebben Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ook hun eigen, unieke kenmerken. Hiervoor is ook ruimte in de omgevingsvisie. Zo heeft de gemeente Enkhuizen een prachtig stadshart. In Stede Broec liggen bijzondere aaneengesloten natuurgebieden. En Drechterland is bijzonder door het speciale West-Friese platteland met dorpen, weilanden, bollenteelt en fruitteelt.

We willen graag de unieke kenmerken van ieder gebied en iedere gemeente behouden. Daarom kan bijvoorbeeld woningbouw in het ene gebied beter mogelijk zijn dan in een ander gebied. Zó krijgen de bijzondere kenmerken van iedere gemeente een plek onder de gedeelde paraplu van de SED-omgevingsvisie.

Hoe stellen we de omgevingsvisie vast?

De drie gemeenten werken samen, maar hebben ieder hun eigen gemeenteraad, wethouders en burgemeester.

Dat betekent dat de omgevingsvisie straks in elk van de drie gemeenten apart wordt vastgesteld.