Toegankelijkheid

Skip to main content

Week van de Omgevingsvisie

Van 12 tot en met 15 februari 2024 hielden we de week van de Omgevingsvisie. Een week waarin de gemeente in gesprek ging met verschillende doelgroepen.

Inloopbijeenkomsten en straatgesprekken

Er waren inloopbijeenkomsten voor inwoners waarin we jong en oud(er) hebben gesproken en uitleg hebben gegeven. We spraken met hen over de waarden van onze gemeenten en over hun wensen en zorgen voor de toekomst. Naast de inloopbijeenkomsten spraken we met bijna 300 inwoners op druk bezochte plekken in onze gemeenten. Op stations en in winkelcentra voerden we fijne gesprekken waarin we hoorden wat er bij deze bewoners leeft.

Belangenbehartigers en ketenpartners

In de week van de omgevingsvisie spraken we op verschillende avonden met belangenbehartigers van verenigingen en (koepel)organisaties. Zij brachten in beeld hoe ze de toekomst vanuit hun achtergrond zien, en welke samenwerking mogelijk is met elkaar en met de gemeente.

Een vergelijkbare bijeenkomst vond plaats met ketenpartners. Dit waren onder meer de gemeenten uit onze regio, waterleidingbedrijf PWN, landbouworganisatie LTO, de KPN, het Hoogheemraadschap en Sportservice en nog zo’n 20 andere organisaties. Belangrijke onderwerpen waren “Welke initiatieven of ideeën zijn er al?” en “Waar kunnen we met elkaar samenwerken aan een betere leefomgeving?”.

Mini-enquête en resultaten

In de vorm van een twee mini-enquêtes bereikten we nog bijna 200 mensen. Zij gaven antwoord op 7 vragen over dorpen en wijken of het buitengebied. Met hun antwoorden en de resultaten van de week van de Omgevingsvisie kunnen we de Omgevingsvisie verder verdiepen en aanvullen. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de participatie? Download dan de pdf: