Toegankelijkheid

Skip to main content

De Bouwstenen als basis

Met het maken van de omgevingsvisie beginnen we niet op nul. In de drie gemeenten ligt een waardevolle basis met de documenten Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Stede Broec, Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Enkhuizen en Bouwstenen voor de omgevingsvisie van Drechterland. Hierna noemen we dit ‘Bouwstenen’. De Bouwstenen maakten we in 2021. In de Bouwstenen staan per gemeente de unieke kwaliteiten opgeschreven. Daarnaast zijn er ook duidelijke overeenkomsten en uitdagingen benoemd.  

Bij het opstellen van de Bouwstenen hebben veel bewoners meegepraat en meegedacht. Deze participatie heeft ervoor gezorgd dat de Bouwstenen een prachtige basis vormen om mee verder te werken bij het maken van de omgevingsvisie.

In juni 2023 is door middel van een enquête de informatie uit de Bouwstenen opgefrist en is extra informatie opgehaald. Ook deze informatie nemen we mee bij de vervolgstappen die we ook samen zetten.

De Bouwstenen en de resultaten van de enquête zijn te vinden op: