Toegankelijkheid

Skip to main content

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een belangrijk document dat de toekomstplannen voor een gemeente vastlegt. Het opstellen van een omgevingsvisie is vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2024). In de omgevingsvisie beschrijven we doelen, plannen en keuzes. Een omgevingsvisie geeft aan wat we de komende jaren willen bereiken. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop we de ruimte om ons heen gebruiken, zoals voor gebouwen, natuur en wegen.

De omgevingsvisie helpt om een duidelijk beeld te krijgen hoe we willen dat onze omgeving er in de toekomst uitziet. Ook staat in een omgevingsvisie hoe we met de problemen van nu omgaan en deze (deels) kunnen oplossen.

Tegenstellingen

Een omgevingsvisie houdt rekening met verschillende onderwerpen, die soms tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld het beschermen van natuur en milieu en het laten groeien van onze economie en werken aan het woningtekort. De omgevingsvisie probeert een goede verdeling te vinden tussen deze verschillende belangen.

Het aanpassen van een omgevingsvisie

Een omgevingsvisie kunnen we in de loop van de jaren actualiseren en evalueren. Zo blijft de omgevingsvisie actueel en kunnen we de visie aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Dat is anders dan bij een bestemmingsplan zoals we dat nu kennen. Die stellen we vast voor ca. 10 jaar en wordt daarna vernieuwd.

Het opstellen van een omgevingsvisie gebeurt niet in één keer. Het is een proces dat tijd kost en waarbij veel partijen betrokken zijn. Hier leest u er meer over.

3 mensen die kaarten omhoog houden