Toegankelijkheid

Skip to main content

Wat is onze basis; de bestaande waarden

De bestaande waarden spelen een belangrijke rol in de omgevingsvisie. Als de gemeente, een organisatie, een bedrijf of een inwoner een plan heeft dan kijken we naar de waarden die belangrijk worden gevonden. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op die waarden. Het gaat daarbij niet zozeer om OF iets kan maar vooral om HOE iets kan. Een plan is immers een kans om de waarden te versterken.

Klik op een landschap of kern om te kijken tot welk deelgebied deze behoort en welke waarden voor dat gebied belangrijk zijn.